ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดำรงค์ สอนอ้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ประชุมข้าราชการในสังกัด เพื่อแจ้งนโยบายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบหมายภารกิจงานภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้กับข้าราชการในสังกัด ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 262,824