ข้อมูลผู้บริหาร

 ข้อมูลผู้บริหาร


 


นายสุเทพ คุ้มแสง

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา

โทรศัพท์ : 0613969753  E-mail  : [email protected]


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,846