ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางสาวธัชสริญญ์  ฤทธิโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา

 

นางสาวสมใจ  ห่วงจริง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเบญจมาส  ขวัญคง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอิสรีย์  คทายุทธ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวกรกช  อุทัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางณัฏฐนันท์  ชุมมิ่ง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายสิทธิพงษ์  นิลรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
นางเสาวลักษณ์  ทวาดิตร์
พนักงานทำความสะอาด
       


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,821