พศจ.พังงา ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดพังงา

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๙ น. จังหวัดพังงา จัดพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระภาวนาธรรมาภิราม เจ้าคณะอำเภอเมืองพังงา ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดพังงา โดยมี พระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมทั้งอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพังงา และคำสั่งแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเมืองพังงา ทั้งนี้ มีคณะสงฆ์จังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีและถวายสักการะ ในการนี้ นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา อำนวยความสะดวกประสานงานการจัดพิธีดังกล่าว ณ วัดสามัคคีธรรม ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,905