พศจ.พังงา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน ณ วัดลาภี ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.09 น.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐินแก่พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานมูลนิธิพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดลาภี (ช้างนอน) ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม อันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,510