ผอ.พศจ.พังงา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ และรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,059