พศจ.พังงา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2565 โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 (วัดไร่ขิง พระอารามหลวง) ประธานฯส่วนกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการฯ คณะสงฆ์จังหวัดพังงา และนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านบางทอง-นาใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,993