พศจ.พังงา ร่วมโครงการทานบุญจากวัด ๑ ศาสนสถาน ๑ ตำบล TPMAP ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วันศุกร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระปลัดธนารักษ์ พุทธรกฺขิโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคูหา นายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอตะกั่วทุ่ง และนางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา จัดโครงการทานบุญจากวัด ๑ ศาสนสถาน ๑ ตำบล TPMAP (วัดถ้ำสุวรรณคูหา) ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันและถุงยังชีพชุดธารน้ำใจจากวัดไปมอบให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ถือเป็นการออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ซึ่งทางพระสงฆ์จะช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจด้วยหลักธรรมประคับประคองจิตใจให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งได้มาจากการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดพังงา ณ ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,075