โครงการ “สังฆะเพื่อสังคม” อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ร่วมกันจัดโครงการ “สังฆะเพื่อสังคม” ครั้งที่ ๖ โดยมีพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา พระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง (ธ) พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาวธัชสริญญ์  ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา อำเภอท้ายเหมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และส่วนราชการต่างๆ ได้ นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันและถุงยังชีพชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยไปมอบให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ ๒ ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ถือเป็นการออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ซึ่งทางพระสงฆ์จะช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจด้วยหลักธรรมประคับประคองจิตใจให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งได้มาจากการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และการบอกบุญพุทธศาสนิกชนจากทางวัด แล้วรวบรวมไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,455