ร่วมชี้ระวังแนวเขตที่ธรณีสงฆ์ของวัดคงคาภิมุข

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา นางสาวสมใจ ห่วงจริง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวอิสรีย์ คทายุทธ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมชี้ระวังแนวเขตที่ธรณีสงฆ์ของวัดคงคาภิมุข ณ วัดคงคาภิมุข ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,399