ตรวจสอบการเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดปากวีป

 วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบการเสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา นำโดยพระครูพิพัฒน์คมนียเขต เจ้าคณะอำเภอตะกั่วป่า พระครูอาทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลคึกคัก นางสาวธัชสริญญ์  ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา นางสาวสมใจ ห่วงจริง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวอิสรีย์ คทายุทธ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นางสาวกรกช อุทัย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตการเสนอขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดปากวีป ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,450