กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางสาวธัชสริญญ์  ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา พระมหาธีรยุทธ ธีรวโส เจ้าอาวาสวัดไสเสียด สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้ "กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕" ณ วัดไสเสียด ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ประกอบด้วยต้นพะยูง จำนวน ๒๓ ต้น ต้นพะยอม จำนวน ๓๐ ต้น ต้นตะเคียนทอง จำนวน ๑๗ ต้น ยางนา จำนวน ๑๓ ต้น จำนวนเนื้อที่ ๑ ไร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,438