ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีนายวรรธนเศรษฐ์ เดชพิชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,789