ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดดิตถาราม

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน สมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดดิตถาราม ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,308