รับให้ที่ดินวัดราษฎร์โยธี

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวธัชสริญญ์  ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา มอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินน.ส.3 เลขที่ 99 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ให้กับวัดราษฎร์โยธี  ซึ่งเอกสารสิทธิ์แปลงดังกล่าว นางชุ่ม ซุงสุวรรณ ได้ยกให้แก่กรมการศาสนา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2501 เนื่องจากขณะนั้นวัดราษฎร์โยธี ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ได้ประสานสำนักงานที่ดินอำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,861