การจัดอบรมพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองสงฆ์หนใต้

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา ร่วมประชุมการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและผู้เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีพระพระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน ณ วัดประยูรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
คู่มือพระปริยัตินิเทศก์ 28112564_1638167414.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,797