จังหวัดพังงาไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด - 19

วันที่ 23 ธ.ค. 2563  นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพื่อติดตามสถาณการณ์และวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพังงา สำหรับสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเป็นห่วงในขณะนี้เนื่องจากมีการระบาดครั้งใหม่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในกิจการประมงทะเลที่จังหวัดสมุทรสาครจนทำให้มีผู้ติดเชื้อจนกระทั่งได้ล็อคดาวน์จังหวัดไป                                                    ต่อมามีกลุ่มแรงงานประมงในจังหวัดพังงาได้เดินทางไปที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดและกลับมาที่จังหวัดพังงาจึงทำให้ประชาชนเกิดความหวั่นวิตกว่าจะมีการนำเชื้อกลับมาระบาดที่จังหวัดพังงาหรือไม่ ในเวลาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จึงนำหน่วยงานต่างๆลงตรวจพื้นที่แพปลาบ้านทับละมุ อำเภอท้ายเหมืองด้วยตัวเอง และสั่งการให้อำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีทำการออกตรวจเช่นเดียวกัน ซึ่งได้ทำการเก็บตัวอย่างของผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติทั้งหมด 163 ราย เข้าตรวจในห้องแล็ปผลปรากฏว่าเป็นลบ 140 ราย  รอผลการตรวจอีก 23 ราย 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้สั่งให้ทุกอำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ อสม. และเครือข่าย ใช้มาตรการ SCAN SEAL & CLEAN เน้นการสแกนในทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือนทันที กำชับผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านเฝ้าสอดส่องบุคคลต่างๆที่เข้ามาในชุมชนของตนเอง สำรวจลูกบ้านที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร หรือพื้นที่เสี่ยง นำประสบการณ์จากการระบาดรอบแรกมาปรับใช้ โดยเฉพาะอำเภอที่มีแนวเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ และสิ่งที่จำเป็นในการตั้งด่านเพื่อเฝ้าระวังและคัดกรอง พร้อมกันนี้ยังได้ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเข้าทำการตรวจสอบความพร้อมสถานที่กักตัวที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์
อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่เดินทางไปตลาดค้ากุ้ง หรือพื้นที่ที่มีการระบาดระลอกใหม่ หรือพื้นที่เสี่ยง ทำการแสดงตัวเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อฟรี หากพบว่าไม่มีการติดเชื้อก็อุ่นใจ แต่หากมีการติดเชื้อจะได้ทำการรักษาอย่างรวดเร็ว และสอบถามไทมไลน์การเดินทางเพื่อค้นหาบุคคลที่ใกล้ชิดทำการป้องกันต่อไป ซึ่งหากปกปิดไว้แม้แต่คนเดียวจะส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งจังหวัด ดังนั้นจะล็อกดาวน์จังหวัดหรือไม่อยู่ที่ตัวเรากำหนด
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้พูดคุยกับประชาชนผ่าน Facebook Live เนื่องจากพบว่ามีการส่งต่อข่าวสารทางโลกสังคมออนไลน์ว่ามีผู้ติดเชื้อในจังหวัดพังงาและปิดข่าวไว้จึงทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลต่างๆนานา เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ให้นายอำเภอเข้าทำการตรวจสอบหาแหล่งที่มาของบุคคลที่ลงข่าวบิดเบือนที่ไม่เป็นความจริงสร้างความตื่นตระหนกและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งก็ไม่ส่งผลดีกับจังหวัดบ้านเราเองด้วย แต่หากพบว่ามีผู้ป่วยยืนยัน ผู้ที่จะออกมาแถลงจะเป็น ศบค. และผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น จากการตรวจหาเชื้อของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่พบว่ามีผู้ป่วยยืนยันในจังหวัด ณ ตอนนี้เรายังปลอดภัย จึงไม่ต้องตื่นตระหนก เพียงแต่ต้องระวังและป้องกันตัวเอง สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือ เว้นระยะห่าง รอดหรือไม่รอดชาวจังหวัดพังงาทุกคนร่วมกันกำหนด


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,900