วันขึ้นปีใหม่ 2565

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ทางสื่อวิทยุต่างๆของจังหวัด หรือทางสื่อออนไลน์อื่นๆ


image วิดีโอ

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 262,824