ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายไตรมาส)

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศจังหวัดพังงา ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕.pdf |
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565).pdf |
จัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 65.pdf |

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,892