ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร (2).pdf |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร.pdf |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด.pdf |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย.pdf |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด.pdf |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์).pdf |
ประกาศผู้ชนะการเสนอเราคาซื้อวัสดุงานศาสนพิธี.pdf |
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์).pdf |

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,303