การประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (กอ.รมน.จ.พังงา) และประชุมกรมการจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565  นางสาวธัชสริญญ์  ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา  ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่าน Application Zoom Cloud Meetings และผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (DOPA VCS/Zoom) ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ดังนี้ 

เวลา 10.30 น.  ร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(กอ.รมน.จ.พังงา) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา (ศอ.ปส.จ.พง.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในที่ประชุม

เวลา 13.30 น.  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2565  โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในที่ประชุม 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,943