ประกาศจังหวัดพังงา

ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผลการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาพนักงานขับรถ.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,830