วัดคมนียเขต

วัดคมนียเขต

วัดคมนียเขต หรือ วัดคึกคัก เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวาต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญ สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 โดยมี พระครูประสาทประกฤตพรต เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ เดิมเรียกกันว่า "บ้านคุกคัก" มาจากการฟังเสียงของน้ำที่ไหลมากระทบกับโขดหินในลำคลอง "คุกคัก คุกคัก" ก่อนที่นายร่วง บัวแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนวัดคุกคักคนที่ 7 ได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตำบลคึกคักต่อนายอำเภอ "ขุนสีมาสิงห์สวัสดิ์" และเป็น "วัดคึกคัก" ตามชื่อหมู่บ้าน ตำบล ตั้งแต่นั้นมาก่อนจะเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดคมนียเขต" หมายถึง ภูมิประเทศสวยงามมีสายน้ำล้อมรอบเป็นขอบเขต โดยมีพระครูพิพัฒนคมนียเขต (ภราดร สนฺติกโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในปัจจุบัน  

ภายในวัดคมนียเขตมีปูชนียวัตถุ หลวงพ่อแหวง อาภากโร อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในเขตจังหวัดพังงา ภูเก็ต และใกล้เคียง จากที่ท่านได้ละสังขารไปเมื่อปี พ.ศ. 2511 พบว่าสังขารของท่าน ยังไม่เน่าเปื่อยจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนเป็นจำนวนมาก จริยาวัตรท่านเป็นพระที่อยู่อย่างเรียบง่าย มีความเมตตาต่อทุกคน นอกจากนี้ ท่านยังพูดเป็นไปตามปาก เราเรียกกัน "วาจาสิทธิ์" เป็นยอดพระคณาจารย์ผู้เรืองวิทยาอาคมและไสยเวทแห่งเมืองตะกั่วป่า ท่านมีบุญญาธิการและกฤตยาคมสูงส่ง กุฏิของท่านจะมีการก่อกองไฟตลอดเวลา เพื่อผิงไฟ เป็นที่แปลกตาของผู้มาเยี่ยมเยือน นอกจากนี้ ภายในอุโบสถหลังใหม่ที่เพิ่งสร้าง ได้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นที่รู้จักของชนหลายเชื้อชาติ ซึ่งตำบลคึกคัก มีเรื่องเล่ากันว่าบริเวณตำบลคึกคัก เมื่อครั้งพระสังข์แข่งตีคลีกับพระอินทร์ซึ่งแปลงกายมาตีคลี ชาวบ้านที่ผ่านไปมาได้ยินเสียงคลีกลิ้งดัง "กุกกัก" จนเป็นที่โจษขานและเรียกบริเวณนี้ว่า "คุกคัก" มีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้ตนพากันมาดูลูกคลี ก็จะกลิ้งใส่คนแต่ไม่ทำร้าย ต่อมามีผู้คนพบลายแทงว่าลูกคลีนี้มีสมบัติมหาศาล ถ้าต้องการให้ผู้หญิงพรหมจารีย์เปลือยกายขวางทางลูกคลีจะแตกออกเป็นทองคำ แต่พอจะเข้าไปหยิบทองนั้นก็หายไปในดินจนหมด บริเวณดังกล่าวถูกเรียกว่า "คุกคัก" ต่อมาได้เปลี่ยนใหม่เนื่องจากคำเดิมไม่ดีเปลี่ยนเป็น "คึกคัก"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,840