วัดสราภิมุข

วัดสราภิมุข

วัดสราภิมุข หรือวัดสระ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดสระและมีพระราชบัญชาให้พระยาบริรักษ์ภูธรสวามิภักดิ์ (ขำ ณ นคร) เจ้าเมืองพังงา บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งนี้ โดยพระราชทานนามว่า “วัดประพาสประจิมเขต” วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองพังงา และเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๗ กระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เมื่อมีการสร้างวัดประพาสประจิมเขตแห่งใหม่ขึ้น (วัดถ้ำพุงช้าง) จึงกลับมาใช้ชื่อวัดสระหรือวัดสราภิมุข


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,880