วัดบางเสียด

วัดบางเสียด

วัดบางเสียด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระอธิการเคลือบ จิตตาวิโล และมีประวัติความเป็นมาตามที่ผู้ผู้แก่ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณร้อยปีเศษที่ผ่านมามีพระเขมรรูปหนึ่งไม่ปรากฏนาม ได้ธุดงค์มาจากไหนไม่มีใครทราบ เมื่อท่านมาถึงหมู่บ้านนี้ เห็นทำเลเหมาะในการประพฤติและการปฏิบัติธรรมเพราะในท่ามกลางหมู่บ้านมีป่าไม้ร่มรื่นสงบเย็นสบาย มีลำธารน้ำไหลตลอดทุกฤดูกาลมีต้นไม้สีเสียดแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมอยู่ริมลำธาร ชาวบ้านเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านสีเสียด” แต่เพราะชาวบ้านในละแวกนี้ชอบเรียกสั้น ๆ จึงเรียกบางเสียดว่า “บ้านบางเสียด” ในขณะนั้นพระเขมรรูปดังกล่าวได้ปักกรดพักอาศัยอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมในดงไม้สีเสียดหมู่บ้านบางเสียด ซึ่งมีบ้านเรือนราษฏรเรียงรายอยู่สะดวกในการออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพ เมื่อชาวบ้านทราบว่ามีพระมอาศัยใกล้บ้านก็ดีอกดีใจพากันสร้างที่ พักอาศัยถวาย พร้อมกับนิมนต์ให้พระเขมรรูปดังกล่าวอยู่จำพรรษาตลอดมาจนสิ้นอายุขัยของท่าน สถานที่แห่งนี้จึงได้กลายเป็นวัดขึ้นมาด้วย อำนาจความศรัทธาของประชาชนในถิ่นนี้ ต่อมาได้เคลื่อนย้ายจากที่เดิมมาสร้างใหม่ทางทิศตะวันตกติดต่อกับที่เดิมซึ่งชาวบ้านเรียกสถานที่เดิมว่า “วัดเก่าหรือวัดนอก” แต่เนื้อที่ยังเป็นที่วัดได้รับราชานุญาตให้เป็นวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,805