วัดสุวรรณคูหา หรือ วัดถ้ำ

วัดสุวรรณคูหา (ชมโถงถ้ำตระการตา …พระพุทธไสยาสน์งามล้ำ)

วัดสุวรรณคูหา หรือ วัดถ้ำ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2243 มีพระธุดงค์ 1 รูปกับสามเณร 1 รูป ได้เดินทางมาจากภาคกลางและได้พักอยู่ที่วัดบน เมื่อท่านเห็นเขาลูกเล็กๆท่านได้สำรวจดูทำให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าวัดบน โดยภิกษุอาจารย์พำนักอยู่ในถ้ำด้านขวามือของถ้ำใหญ่ ฝ่ายสามเณรพำนักอยู่ในเพิงถ้ำด้านใต้และได้มีพุทธบริษัทติตามไปทำบุญกับท่านทั้งสองที่ถ้ำเป็นประจำ และได้ปรับปรุงเป็นวัดขึ้นมาจนกระทั่งพระภิกษุอาจารย์มรณภาพลงกลายเป็นศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด เรียกกันว่า พ่อท่านเจ้าถ้ำ ฝ่ายสามเณรถูกช้างป่าแทงถึงมรณภาพและเป็นสิ่งศักดิ์คู่พ่อท่านเจ้าถ้ำ เรียกกันว่า พ่อท่านเจ้าเณร สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างมาก่อนปี พ.ศ. 2244 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2496คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,990