วัดราษฎร์อุปถัมภ์(วัดบางเหรียง)

 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ หรือ วัดบางเหรียง  (ชมวิวทิวทัศน์ …. สักการะพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ  /  ที่ตั้ง : ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา)

วัดราษฎร์อุปถัมภ์  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2453 โดยมีพระครูเกตุ เจ้าคณะอำเภอทับปุดในขณะนั้น เป็นผู้ริเริ่มนำชาวบ้านสร้างวัดนี้ เดิมนามว่า "วัดบางเหรียญ" ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 ได้เปลี่ยนนามว่าเป็น "วัดราษฎร์อุปถัมภ์"  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในที่สุดคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,891