วัดคมนียเขต

    


วัดคมนียเขต  ( กราบหลวงพ่อแหวง … อาบไฟ ต่างน้ำ สังขารไม่เน่าเปื่อย ที่ตั้ง : บ้านคึกคัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา) 

วัดคมนียเขต ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2452 สมัยก่อนเรียกกันว่า "บ้านคุกคัก" ซึ่งมาจากการฟังเสียงของสายน้ำที่ไหลมากระทบโขดหินในลำคลองดัง "คุกคัก คุกคัก" ชื่อเดิมของวัดจึงมีชื่อว่า "วัดคุกคัก" ต่อมา พ.ศ. 2485 นายร่วง บัวแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนวัดคุกคัก คนที่ 7 ได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นตำบลคึกคัก และตั้งชื่อเป็นวัดคึกคัก ตามชื่อหมู่บ้าน ตั้งแต่นั้นมา จนในพ.ศ. 2495 จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดคมนียเขต" ซึ่งมาจากลักษณะของภูมิประเทศที่สวยงามมีสายน้ำล้อมรอบดินอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เติบโตดี ต่อมาจึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559  โดยมีเขตวิสุงฯ กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร โดยมีเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระครูพิพัฒน์คมนียเขตคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,968