จังหวัดพังงา จัดพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบาทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตภจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนนีพันปีหลวง

     วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดพังงาจัดพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบาทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตภจรกถา"  เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนนีพันปีหลวง แก่เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในจังหวัดพังงา จำนวน ๑๑ รูป และมอบให้กับนายอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ เนื่องในโอกาสปีมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

    ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา และข้าราชการในสังกัด ร่วมปฏิบัติหน้าที่ โดยพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,037