พิธีทอดผ้าป่าพระราชทานทางการศึกษา โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

วันเสาร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร ให้ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อัญเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์  ณ วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีนายเสริมพันธ์ นิลละออง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระภาวนาธรรมาภิราม  เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้นางสาวธัชสริญญ์  ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี และอำนวยความสะดวกการจัดพิธีดังกล่าว ณ วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,391