ประกาศเจตนารมณ์ เรื่องเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงาทุกคน "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศเจตนารมณ์ Nogift.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,908