แผนที่ระบุที่ตั้งวัดในจังหวัดพังงา

ท่านสามารถดูพิกัดของวัดในจังหวัดพังงา

ข้อมูลเจ้าอาวาส

ข้อมูลปีที่ตั้งวัด ปีที่ได้รับวิสุงคามสีมา

โดยคลิกที่สัญลักษณ์รูปวัด