วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2016 เวลา 05:57 choosak
พิมพ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา

ที่อยู่:      ๒ ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง

            อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

                  ๘๒๐๐๐


อีเมล:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์:    ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๐๘, ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๑๐

แฟกซ์:    ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๐๘

website: http://pna.onab.go.th/