สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา

ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น ๓

ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา

จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐

อีเมล:           อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์:          ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๐๘, ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๑๐

แฟกซ์:          ๐ ๗๖๔๑ ๓๙๐๘

 

website: http://pna.onab.go.th/